OD 1. APRILA UPIS DJECE U PRVI RAZRED !

806

Od 1.aprila počeće upis mališana koji su stasalih za polazak u prvi razred osnovne škole i trajaće do 31.maja ove godine. Upisa će se djeca rođena od 2012. pa do 28. februara 2013.

-Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, predviđeno je da se u prvi razred osnovne škole upisuju mališani koji do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti djeca rođena od 1.marta do 1.septembra 2013.godine – kažu nadležni u jedinoj gradskoj Osnovnoj školi, i dodaju da upis važi i za decu stariju od sedam i po godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu pošla u školu.

Po izvršenom upisu provjera spremnosti za polazak u školu obaviće se tada, pri tom termine će naknadno određivati školski pedagog. Škola je, inače, dužna da upisuje djecu koja imaju prebivalište na području obrazovne ustanove.

-Кao dokumentaciju pri upisu potrebno je da roditelji prilože sledeću dokumentaciju:

  • izvod iz matične knjige rođenih za dijete
  • potvrda o zdravstvenom stanju deteta i prijavu prebivališta kao dokaz o teritorijalnoj pripadnosti škole