Osnovni sud: Krivični postupak je nastavljen, pritvor je samo početna faza

729

Povodom pisanja lokalnih internet portala o postupanju Osnovnog suda u Novom Pazaru u predmetu protiv osumnjičenog Dazdarević Adisa iz Novog Pazara, radi potpunog i pravilnog informisanja javnosti, Osnovni sud u Novom Pazaru izdao je saopštenje za javnost u kome se navodi da je odluka o odredivanju pritvora samo početna faza krivičnog postupka. Iz Osnovnog suda apeluju na medije da se, prije nego objave informacije obrate sudu radi pojašnjenja odluka koje izazivaju pažnju javnosti.

Pritvor je jedna od mjera kojom se obezbjeđuje prisustvo okrivljenog i nesmetano vodenje krivičnog postupka. – navodi se u saopštenju Osnovnog suda. Pritvor se može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično djelo ako:

se krije ili se ne može utvrditi njegova istovetnost ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva;
ako postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmjeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela;
ako osobite okolnosti ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano;
i ako je za krivično djelo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, odnosno kazna zatvora preko pet godina za krivično djelo sa elementima nasilja.

Sudija je po svojoj savjesti i slobodnom sudijskom uvkerenju, u skladu sa vlastitom procjenom činjenica i tumačenjem prava, uz obezbjeđenje pravičnog suđenja i poštovanje procesnih prava okrivljenog garantovanih Ustavom, zakonom i međunarodnim aktima, odlučio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za odredivanje pritvora. Na ovu odluku nezadovoljna strana ima pravo žalbe – navodi se u saopštenju, uz napomenu da je svaka odluka suda osnov za preispitivanje u nekom višem stepenu.

Iz Osnovnog suda naglašavaju da odlučivanjem o pritvoru sud ne odlučuje da li je okrivljeni kriv ili nije. O eventualnoj krivici će se odlučiti u krivičnom postupku koji tek treba da počne.

Sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru sude i presuđuju na osnovu Ustava, zakona i dnigih opštih akata, potvrđenih medunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Apelujemo ma urednike i novinare medija, da se zbog značaja održavanja povjerenja građana u rad suda i pravosuđa, ubuduće obrate sudu radi pojašnjenja odluka koje izazivaju pažnju javnosti, prije nego što objave netačne informacije – navodi se u saopštenju Osnovnog suda u Novom Pazaru.
One thought on “Osnovni sud: Krivični postupak je nastavljen, pritvor je samo početna faza

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.