Pjesnikinja Zerin Murić: Nadam se da će moji stihovi probuditi empatiju

216