Počela prijava za novčanu pomoć od 10.000 dinara za djecu do 16 godina starosti – POGLEDAJTE LINK PRIJAVE!

Počela prijava za novčanu pomoć od 10.000 dinara za djecu do 16 godina starosti – POGLEDAJTE LINK PRIJAVE!

1459

Uprava za trezor je danas objavila da je započelo prijavljivanje za isplatu novčane pomoći od 10.000 dinara svakom djetetu do 16. godine starosti, prema najnovijem programu podrške porodicama. Ova inicijativa ima za cilj olakšati ekonomske izazove s kojima se suočavaju mnoge porodice širom Srbije.

Prema informacijama sa sajta Uprave za trezor, novčanu pomoć mogu dobiti sva djeca koja su državljani Srbije i rođena 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma. Značajno je napomenuti da su ovim zakonskim prijedlogom obuhvaćena i djeca koja su trenutno stara 16 godina, a prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć namijenjenu mladima od 16 do 29 godina, jer su tada imala manje od 16 godina.

Svi koji ispunjavaju kriterijume mogu da se prijave na portalu Uprave za trezor na ovom linku.

Pravo na isplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka djeteta, a u izuzetnim slučajevima i otac, staratelj ili hranitelj. Prijave za ovu vrstu pomoći će biti otvorene od 20. augusta do 20. septembra i mogu se podnijeti elektronski putem portala Uprave za trezor. Prve isplate novčane pomoći se očekuju da počnu od 25. septembra.

Oni koji su hranitelji djeteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći, će automatski dobiti uplatu od 10.000 dinara za svako dijete bez potrebe da podnose posebne prijave.

U cilju pojednostavljenja procesa prijave, podnosilac, odnosno majka djeteta, treba da unese svoj broj lične karte, matični broj i naziv banke u kojoj želi da bude izvršena isplata novca. Da bi olakšala ovu proceduru, majke neće morati unositi matične brojeve svoje djece, kako bi se izbjegle eventualne greške pri unosu podataka. Sistem će automatski preuzeti matične brojeve djece na osnovu matičnog broja majke iz nadležnih registara.

Za samohrane očeve, uz navedene podatke, potrebno je dostaviti i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke kojom se potvrđuje njihovo roditeljsko pravo. U slučaju da je podnosilac prijave staratelj djeteta, neophodno je priložiti digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dijete stavlja pod starateljstvo.

Ova nova inicijativa Uprave za trezor predstavlja korak ka pružanju dodatne podrške porodicama i olakšavanju njihovih finansijskih izazova, naročito u svjetlu aktuelnih ekonomskih uslova.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *