POTPISIVANJE MEMORANDUMA Tutin-Novi Pazar-Raška

367

Danas će biti potpisan Memorandum o saradnji između Grada Novog Pazara i opština Tutin i Raška sa Švajcarskim sekretarijatom za ekonomske poslove  i  Projektom Reforma  lokalnih finansija  II u Srbiji. Projektom je predviđena stručna podrška u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima.