Profesorica Dijana Tiganj posvećena proučavanju djela Ćamila Sijarića

299

Profesorica jezika i književnosti Dijana Tiganj posvećena je proučavanju djela Ćamila Sijarića. Interkulturalnost u djelima Sijarića bila je tema njenog magistarskog rada koji je nedavno odbranila s najvećom ocjenom.

Autorka zanimljive i obimne studije namjerava da svoj dalji naučni pristup crnogorskom književnom stvaralaštvu usmjeri prema autorima čiji rukopisi kod nas još nijesu dovoljno istraženi ili su zanemareni.

Stilski i jezički oblikujući književno djelo Ćamila Sijarića, povezujući specifičnost njegovog stvaralačkog opusa sa elementima idetiteta, patrijarhalne zajednice i suživota na prostoru Bihora, mlada Petnjičanka Dijana Tiganj zaokružila je u svom magistarskom radu svoje istraživanje o Sijarićevim spisateljskim vrijednostima. Središte teme profesorice crnogorskog jezika jeste interkulturalni prostor u romanu “Bihorci”.

Interkulturalnost koja podstiče toleranciju i razumijevanje drugih kultura kod Sijarića je smještena u pripovijedanja o Bihoru. Za Dijanu Tiganj je tokom dvogodišnjeg istraživanja bilo važno da prikaže univerzalnost tog pripovijedanja o kojem se u Crnoj Gori ipak nije tako često i kako je Sijarić zaslužio govorilo.

Proučavanje interkulturalnosti u romanu “Bihorci” ali i drugim Sijarićevim djelima zahtjevalo je sažet pristup naučnom radu Dijane Tiganj. Taj posao opisuje i kao lijep i zahtjevan jer je malo studija u Crnoj Gori posvećeno Ćamilovom izučavanju. Sažetiji pristup njegovim djelima dovodi do razumijevanja interkulturalnosti, kaže mlada magistarka.

Na istraživanje i proučavanje interkulturalnosti u svojoj studiji o Ćamilu Sijariću, Dijanu je navela mentorka, doktorka nauka Vesna Vukićević Janković. Profesorica joj je, kaže, dala podsticaj da svoja kritička promišljanja koristi kao metod u novoj analizi koja je rezultirala obimnim i stručnim radom kojim je dobila zvanje magistarke i koji će, vjeruje, u budućnosti biti od velike koristi autorima koji će istraživati bogatu književnu građu Ćamila Sijarića.

Izvor: TVCG