Rahić najavio nove koalicije? SANDŽAČKA POLITIČKA SCENA SE BITNO MIJENJA

1174

Po mom mišljenju sandžačka politička scena se u nekim segmentima bitno mijenja.
Promjene se dešavaju i u okviru pojedinih bošnjačkih politčkih stranaka, ali i u odnosima među sandžačkim političkim strankama.

Naročito su vidljive promjene u okviru stranke SPP. Novi mladi lider ove stranke gospodin Usame Zukorlić je izvršio ozbiljne reforme u ovoj stranci. U pitanju su kadrovske reforme i kadrovski rezovi koji također šalju jasnu poruku o pravcu djelovanja ove stranke u budućnosti, ali i miroljubive i kooperativne poruke kroz javne nastupe, kroz koje se šalju razgovetni signali da ova stranka ne želi verbalne i političke konflikte sa drugim bošnjačkim političkim strankama, već želi približavanje, saradnju, dijalog i nudi znatno širi koalicioni potencijal i kapacitet prema drugim sandžačkim bošnjačkim strankama, više nego ikada do sada.

SDP se u promjenjenim unutarsandžačkim političkim odnosima pojavljuje kao najjači i najutjecajniji politički faktor, koji će igrati stožernu ulogu, ne samo nakon aprilskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, već očigledno će tako biti i nakon izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće krajem ove godine, kao i kasnije nakon lokalnih izbora.

Ova stranka će biti od presudnog utjecaja na formiranje vladajućih koalicija u sandžačkim općinama, kao i u budućem sastavu Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Razlika je sada, što nakon promjenjenih političkih okolnosti u Sandžaku, koalicioni dijapazon ove stranke je sada znatno širi, potentniji i fleksibilniji.

SDP sada ima mogućnost da ulazi u koalicione odnose ne samo sa vladajućim srpskim strankama u sandžačkim općinskim samoupravama, već i sa ne samo SDA Sandžaka, već i sa kadrovski i konceptualno reformisanom SPP.
Po mom mišljenju nastupa epoha primirja i prestanka oštrih verbalnih sukoba između tri bošnjačke sandžačke stranke, i mogućnost i asortiman stvaranja koalicija od ove godine postaje znatno širi i raznovrsniji nego što je bio do sada.

Što se tiče SDA Sandžaka, nameće se elementarno pitanje, da li će ona smoći snage da zaustavi osipanje glasačkog tijela koje je primjetno bilo do sada od izbora do izbora, a što se tiče SPP, također se nameće pitanje da li će ova stranka sa novim mladim liderom i kadrovski reformisanim rukovodstvom uspjeti da zadrži dosadašnji kapacitet glasačkog tijela.

U svakom slučaju možemo očekivati nove političke odnose, čak i nove koalicije, uz evidentnu činjenicu da su svi događaji u poslednjih nekoliko mjeseci najviše doprinjeli konsolidranju i jačanju SDP-a, a konačni sud i dijagnozu o stanju na političkoj sceni Sandžaka daće izbori koji slijede u narednim periodima.

Esad Rahić
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.