Rijeke su blagodat Uzvišenog Tvorca, ali sa druge strane slika i prilika hala jednog naroda ! Pročitajte grijehe našeg naroda prema rijekama ?

760

Svjedoci smo svakodnevno da naši sugrađani često zagađuju rijeke, i odlažu ne samo svakodnevno kućno smeće, nego nije rijetka pojava da pojedinci budu toliko nemarni prema rijekama pa da odlažu u tok rijeka  kućni namještaj, šporete, frižidere i razne komadne otpatke.

Pošto su naše rijeke većinom planinsko-bujične, pa samim tim sav taj otpad u kritičnim trenucima poplava naprave zakrčenja i ogromnu štetu u donjim tokovima rijeke Raške i Jošanice. Osim ovog navedenog problema veliki rizik su napravili i sami građani koji su zauzeli vodoprivredino zemljište koje se nalazi tik uz rijeke i njene pritoke, tako da pri bilo kojem većem vodostaju rijeke se nema gdje izliti i pravi ogromnu štetu.

Detaljnom analizom historijata katasterski parcela uvidjeli smo jedno, da je pod sumnjivim okolnostima jedan dio zauzetog zemljište sa Srbija voda prešlo u privatne ruke. Sa obzirom da rijeka uvjek nađe svoj put, zna se kakve su sve posljedice ovakvog odnosa.

Kako je došlo do ovih zloupotreba je oblast za neku drugu priču, ali ono na šta naša redakcija skreće pažnju je bacanje smeća u pritokama čiji vodostaj znatno varira, i koje su glavni krivac za izlivanja rijeka Raške i Jošanice. Radi kontrolisanja vodostaja ovih pritoka napravljene su male i kontrolisano propusne brane, čija je uloga zaštita od poplava. Grad Novi Pazar izgradio je više mini brana na Trnavici, Jošanici, Ljudskoj, Izbičkoj, Banjskoj i drugim rijekama, riječcama i potocima koj uspješno zaustavljaju bujice i sprečavaju poplave koje su bile česte, prije izgradnje ovih brana. Slika je dovoljan pokazatelj koliko smeća naši sugrađani bacaju.

Naša redakcija je svjedok da “Reciklažni centar” redovno vrše čišćenje mini brana od plastičnih flaša i drugog komunalnog otpada koji se nakupi na njima , da ne bi smeće išlo dalje ka gradu.

autor S.Z.