Sandžak/ U februaru počinje suđenje ljekarima za teško djelo protiv zdravlja ljudi

Sandžak/ U februaru počinje suđenje ljekarima za teško djelo protiv zdravlja ljudi

628

 

 

 

U FEBRUARU POČINJE PONOVNO SUĐENJE BJELOPOLJSKIM LJEKARIMA

Početak ponovnog procesa protiv bjelopoljskih ljekara zbog optužbi da su počinili teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno što nijesu spriječili infekciju pet beba od kojih je jedna preminula u novembru 2014. godine zakazan je za 06. februar u Višem sudu u Bijelom Polju.

Na optuženičkoj klupi su Tomislav Jeremić, Haka Tahirović, Zvonko Puletiću i Jela Cimbaljević.

Umjesto dosadašnjeg vijeća kojim je predsjedavao sudija Vukomir Bošković, glavni pretres će se odvijati pred vijećem sudije Dragana Mrdaka.

Predmet je vraćen na ponovno suđenje nakon što je Vrhovni sud usvojio zahtjev za zaštitu zakonitosti i ukinuo presude Višeg i Apelacionog suda.

U obrazloženju presude, Vrhovni sud je istakao niz grešaka prvostepenog suda i dao instrukcije vezane za pozivanje na zakone i konkretne propise na kojima će se temeljiti presuda.

Presudom Apelacionog suda u februaru 2018. godine je uvažena žalba Višeg državnog tužilaštva i prvostepena presuda preinačena u dijelu odluke o sankciji tako da je dr Zvonku Puletiću polugodišnja kazna koju je trebalo da izdržava u prostorijama za stanovanje preinačena u jednogodišnju zatvorsku kaznu.

Odlukom Apelacionog suda doktorima Jeremiću i Tahirović je sedmomjesečna zatvorska kazna povećana na jednogodišnju robiju dok Jeli Cimbaljević polugodišnji kućni zatvor takođe zamijenjen godinom zatvora.

Prema navodima prve presude koju je izrekao Viši sud u Bijelom Polju, Vukomir Bošković, Jeremić, Puletić, Tahirović i Cimbaljević su proglašeni krivima jer nijesu „postupali u skladu sa propisima kojima se određuju mjere za suzbijanje i sprečavanje opasne zarazne bolesti, pri čemu su bili svjesni da takvim nečinjenjem mogu učiniti zabranjeno djelo“.