SELO RADUHOVCE KOD TUTINA SU OSNOVALI ISELJENI BOŠNJACI IZ SELA RADOVCI (RADOVOVCI) KOD (UŽIČKE) POŽEGE

1220

Selo Radovci koje se ranije pominje i pod nazivim Radovovci, nalazi se 3 km zapadno od (Užičke) Požege i prostire se od starog puta za Užice i rijeke Skrapež pa do sela Gorjani i Sevojna. Danas u njemu živi oko 500 stanovnika.
Selo se pominje još u XVII vijeku. Nekada je bilo nastanjeno pretežno Bošnjačkim življem koje je u XVIII vijeku moralo napustiti ovo selo i krenuti prema Novom Pazaru.

Nastanilo se na teritoriji koja danas pripada opštini Tutin, davši mjestu koje su formirali naziv po selu odakle su došli Radovovci, koje danas stanovništvo naziva Raduhovce.

Na crtežu je prikazan stari most iz osmanskog doba vladavine na rijeci Skrapež preko kojeg su Bošnjaci prelazili na putu ka novopazarskom kraju.

Također dajem i dvije panorame sela Raduhovce.

Esad Rahić