SKANDAL U SANDŽAKU! Albansko-katolička asimilacija i mrtvih Bošnjaka

803

Jakup Ferovic iz Plava bio je učesnik borbe protiv Srba i Crnogoraca pod komandom Ali-paše Gusinjskog. Jakup Ferović ukopan je na Bošnjačkom groblju u Plavu i u srodstvu je sa Šabovićima. Svi njegovi potomci su deklarisani Bošnjaci.

Na slici ispod dalji rođaci Jakupa Ferovića(Ferrija), koji su došli sa Kosova, pokrivaju šakama islamski simbol njegovog mezara.

Ista grupacija ljudi kasnije otišla je i korak dalje, pa je islamski simbol zamjenila nacionalno-albanskim “dvoglavim orlom”.

Simbol dvoglavg orla potiče od čovjeka koji je sa islama prešao na hrišćanstvo (katoličku vjeru) i promjenio ime u Đurađ Kastriot, a u narodu je poznat kao Skender-beg.

Smisao ove ideje i jedinstvenog nacionalnog simbola Albanaca je taj da se što veći broj vrati njihovoj izvornoj vjeri, a to je katoličanstvo.