Skupština Kosova / Emotivan govor Vasfije o silovanju od strane srpskih formacija

118

 

Žrtva seksualnog nasilja tokom posljednjeg rata na Kosovu, Vasfije Krasniqi-Goodman, u Skupštini Kosova zahtjevala je da okolina ne stigmatizira ovu kategoriju društva.

Sjednica Skupšitine bila je posvećena podizanju svijesti o ženama koje su preživjele seksualno nasilje.