SPP – Da antikorupcijski plan ne bude mrtvo slovo na papiru

SPP – Da antikorupcijski plan ne bude mrtvo slovo na papiru

929

Zadnje skupštinsko zasijedanje odbornici su raspravljali i o Prijedlogu Odluke o usvajanju antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar.

“Antikorupcijski plan sadrži 17 oblasti i sve mjere koje su date u modelu su ispoštovane.” Rekao je izvjestilac.

“Koncept lokalnog antikorupcijskog plana je zansnovan na identifikovanju normalnih, institucionlanih, organizacionih i praktičnih rizika za nastanak korupcije i na sprovođenju mjera za njihovo otklanjanje, odnosno na otklanjanju uzroka za nastanak korupcije, zloupotreba, nepravilnosti i otklanjanja lošeg upravljanja u najširem smislu riječi. Ono što je također bitno da se naglasi jeste ta preventivna uloga lokalnog antikorupcijskog plana, on se zasniva na tome da se radi presjek trenutnog stanja, daju preporuke na poboljšanju sa tačno naznačenim rokovima, nadležnim organima i radnjama koje treba učiniti.” naglasio Hidajet Plojović.

“Najbitnije je da se svi dokumenti implementiraju, i da sve to ne bude samo mrtvo slovo na papiru.”-naglasili su odbornici SPP-a

“Imali smo situaciju ranije da usljed nedostatka ovakvih dokumenata formiralo bi se, kako koja vlast dođe, ona formira određenu komisiju koja treba da utvrdi određene malverzacije, korupciju koju je radila prethodna vlast, pa su se pominjali neki veliki milioni, pa se ušutelo oko tih velikih miliona, danas se oni ne pominju. Hajde prepustićemo to, naravno sud, tužilaštvo radiće svoj posao. Na kraju krajeva zašto neko ko dolazi iz vladajuće jedne, druge ili treće političke partije ili pojedinac iz opozicije treba da odgovara ukoliko u njihovim redovima postoje ljudi koji su skloni da malo, znate ono s medom rade pa ne može da ostane baš imun do kraja. Ukoliko postoje ti pojedinci, ono što je važno jeste otklon od takvih pojedinaca.” istakao dr. Muratović

„Čitajući ovaj dokument uvidjela sam da smo na mnoge stvari mi kao opozicija ukazivali i ranije. Koliko puta smo mi ukazivali da ona imenovanja vršioca direktora po nekoliko puta koja su bila protiv statuta i poslovnika i to se non stop ponavljalo“ istakla dr. Misala Pramenković ”

Prijedlogu Odluke o usvajanju antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar usvojen je sa 29 glasova za, uzdržanih i protiv niije bilo.