Sud donio privremenu mjeru uklanjanja prepreka na putu do gradilišta islamskog centra

119

Osnovni sud u Novom Pazaru izdao je privremenu mjeru u vezi blokade i postavljanja prepreka na putu do gradilišta islamskog centra kod Velikog groblja u Novom Pazaru, saopšteno je danas iz Mešihata Islamske zajednice Sandžaka.

U rješenju se navodi da se nalaže tuženoj Islamskoj zajednici u Srbiji da u roku od 24 časa od dana prijema tog rješenja ukloni metalne prepreke, vozila, kao i fizičko obezbjeđenje i tako omogući nesmetani prolaz.

Kako se dalje navodi u rješenju, privremena mjera traje do pravnosnažnog okončanja parnice P br. 1747/20.

Privremnu mjeru će izvršiti javni izvršitelj Danka Ristanović.

Tužioci su u tužbi od 18.12.2020. godine i usmjeno na ročištu naveli da su tužilje Mukadesa Reževčanin i Indira Turković za prilaz do svojih porodičnih objekata koristili put preko sadašnje kat. parcele broj 2454/1 КO Novi Pazar. Taj put je ranije predstavljao kat. parcelu broj 4260, put u površini od 2.80 ari, jaz u površini od 1 ara, kao i pašnjak prve klase u površini od 9,02 ara.

U informaciji koju je medijima prosledio Mešihat Islamske zajednice Sandžak navodi se da u rješenju stoji da je put prilikom formiranja novog katastra greškom upisan kao deo katasterske parcele broj 2454/1 КO Novi Pazar, tj. parcele na kojoj se nalazi groblje.