SULEJMAN PAŠA PRIJEPOLJAC / VELIKI VEZIR OSMANSKOG HALIFATA

272

Sulejman paša Murvetović ( 1629-1687)

Hisardžik, Prijepolje (Sandžak)- Stambol, (Osmanska Turska)

➡️Veliki vezir Osmanskog carstva Sulejman paša Murvetović, rođen je 1629 godine u mjestu Hisardžik u blizini današnjeg grada Prijepolja. Njegov otac Murvet aga, bio je zemljoposjednik na prostoru današnjeg Sandžaka. Sredinom sedamnaestog stoljeća Murvet aga šalje svoga sina Sulejmana u Stambol (Istambul). Gdje Sulajman gradi svoju vojničku i diplomatsku karijeru.

➡️Historičari opisujući izgled Sulejman paše, kazuju da je bio “zgodni lijepi plavokosi muškarac”. Zbog svoje plave kose i lica izrazito svijetle puti dobio je nadimak “sarri” što prevedeno znači “žuti”. Osim ovog nadimka uz njegovo ime stoje još i nadimci “bošnjak” i “prijepoljac”.

➡️Prije nego je postao Veliki vezir otomanske imperije Sulejman paša je imao zaduženje glavnog logističara lične sultanove konjičke pratnje.

➡️1681 godine, kada su Svetu Meku pogodile obilne poplave, poslan je od strane sultanovog dvora da rukovodi sanacijom i čišćenjem Haremi šerifa i Svetog grada Meke.

➡️Prije stupanja na najvišu političku funkciju u carstvu, Sulejman paša se iskazao kao izuzetan vojskovođa i diplomatski pregovarač u ratu protiv poljskog cara, naročito na prostoru današnje Rumunije.

➡️Decembra 1685 godine stupa na poziciju Velikog vezira osmanskog carstva, na toj funkciji ostaje do 1687 godine. Današnjim ustavno političkim riječnikom kazano, bio je premijer Vlade najmoćnije države svijeta. Na toj funkciji je bio u vrijeme osmanskog sultana Mehmeda IV.

➡️Opisujući njegove odlike političke ličnosti, turski historičari ga predstavljaju kao okrutnog i sklonog političkim varkama. Sa druge strane evropski historičari o njemu imaju predstavku da je bio visokointeligentni diplomata, lukav, mudar i veoma štedljiv.

➡️Zanimljiva stvar koja je ostala upisana vezana za Sulejman pašu je to da se na osmanskom dvoru koristio bosanskim jezikom.

➡️Nakon pada Budima u ruke austrijske vojske i izgubljenog “drugog mohačkog boja” kada je osmanska vojska pretrpjela velike gubitke, uslijedila je velika unutar vojna pobuna, zbog koje je Sulejman paša Murvetović morao da odstupi sa funkcije Velikog vezira. Sultan Mehmed IV ga je razriješio dužnosti septembra 1687 godine.
➡️ Iste godine 1687, Sulejman Sarri paša Murvetović prijepoljac je ubijen. Ukopan je u haremu džamije u Uskudaru koju je on dao da bude izgrađena kao njegov vakuf.

➡️Mjesto u kom je rođen, Hisardžik, je mjesto velikih tajni historije.

➡️U našoj knjizi “Sandžak bez Bošnjaka-velikosrpski zločinački plan ” dali smo jedan historijski presjek grada Prijepolja. U romanu “Dugo svitanje” koji smo objavili i koji je najobimnije književno-historijsko djelo napisano na bosanskom jeziku predstavljena je kulturno politička i historijska dimenzija Bošnjaka dvadesetog stoljeća.

➡️ Narudžbe za kupovinu svih izdanja naših knjiga idu preko naše oficijelne facebook stranice.