Tag: , , ,

Alija Madžović iz Novog Pazara govorio za BBC o ekologiji (VIDEO)

Alija Madžović ima 13 godina, živi u Novom Pazaru i danas sa grupom mladih iz svih delova sveta učestvuje na skupu Petkom za budućnost. Umesto na ulicama, tokom...

Ekologija na bošnjački način?!

Nigdje na cijelom svijetu nema čistji avlija, a manje brige za zajedničkim okolišom. Ovaj naš hal se može najbolje uočiti kada se šeta pored pazarskih rijeka,...

Koliko sjeničaci brinu o svojem ekolišu

Smeće se na sjeničkim ulicama ukazalo nakon otapanja snijega. Upitno je ko se brine, Komunalno čisti samo najuži dio grada, a narod nema ekološku svijest. Mještane...