Tag: , , ,

Šta predstavljaju vakufi? / “Olakšajte ljudima, a nemojte im otežati.”

Šta predstavljaju vakufi? / “Olakšajte ljudima, a nemojte im otežati.”

U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog Hvala i zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Koji Svoja stvorenja opskrbljuje mnogobrojnim blagodatima. Neka je Allahov...