Tag: ,

PORESKA UPRAVA ODLAŽE PLAĆANJE AKONTACIJE POREZA

Poreska uprava će 4. maja odložiti plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne djelatnosti za one...