Tag: , ,

AUTOR MELODIJE ZA “TAMO DALEKO” JE TURČIN MUHLIS SABAHATTIN EZGI (1889-1947)(Video)

Melodiju za “Tamo daleko” je komponovao Muhlis Sabahattin Ezgi 1908. godine pod imenom هاتيرلا مارجريت (Upamti Margaret) i posvjetio je Fehim-paši...