TRAGEDIJA: U LUKSEMBURGU NASTRADALA ŽENA IZ SANDŽAKA, AZRA (BALIĆ) REBRONJA

1098

U Luksemburgu je u 28 – oj godini života tragično nastradala Bjelopoljka Azra Rebronja, rođena Balić.

Azra (Balić) Rebronja

Vrijeme i mjesto ukopa mejta porodica će naknadno objaviti, da bi blagovremeno bila obavještena naša dijaspora.
Opširnije detalje o tragediji uskoro….