U Prijepolju rashodi ne prate budžetske prihode?

505

A od želja do realizacije sve je više koraka. Naime, izveštaj o planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima budžeta za devet ovogodišnjih meseci svakako je obeležio dvadeset šestu sednicu Skupštine opštine Prijepolje. Kako je naglasio predsednik opštine Dragoljub Zindović, dinamika kojom se ostvaruju prihodi je zadovoljavajuća jer iznosi 66 odsto ili 89 odsto na godišnjem nivou. Uostalom, budžet je planiran u iznosu od skoro milijardu i 269 miliona dinara, a u kasu se slilo u ovom periodu skoro 850 miliona.

 

 

Ostvarenje rashoda samo 48 odsto

Ali sa rashodima nije tako. NJihovo ostvarivanje sa samo 48 odsto u odnosu na plan ukazuje na probleme koji nisu karakteristični za samo jednu godinu ili jedan izveštajni period. I u izveštaju se kaže da je za devet meseci ostvareni prihod za 235 miliona dinara veći od rashoda i da planirana sredstva nisu utrošena zbog „slabijeg ostvarivanja investicija“.

 

Prema planu trebalo je da bude investirano 129 miliona i 243 hiljade dinara ali to se nije dogodilo. Utrošeno je 83 miliona i 272 hiljade dinara. Dominira ulaganje u sanaciju puta Kolovrat-Seljašnica i od planiranih 112 miliona i 787 hiljada dinara uloženo je preko 70 miliona za šest meseci. Jedino još što je „izvršeno“ u ovom periodu, a deo je kapitalnih projekata, je izgradnja javne rasvete takođe na delu ovog puta koji se sanira i rekonstruiše već treću godinu. Planira sredstva iznose sedam miliona i 700 hiljada dinara, a utrošeno je skoro 4,5 miliona dinara. Ništa drugo. A među navedenim „kapitalnim projektima“ su:radovi na popravci i održavanju puteva u više mesnih zajednica kao i izgradnja dela kanalizacije na području MZ Kolovrat.

 

No, ako se sagleda budžetski plan kapitalnih investicija za 2019. slika je kompleksnija. Naime, planirani kapitalni izdaci iznose 343 miliona i 592 hiljade dinara. Te pare trebalo je da budu raspodeljene na 37 stavki, a najveći iznos je baš za put Kolovrat-Seljašnica. Sledi finansiranje obaveza za rekonstrukciju javne led rasvete od 20 miliona dinara i rekonstrukcija zgrade Opštinske uprave 15 miliona dinara. Po 10 miliona dinara planirano je da se uloži u izgradnju garaže za vozila JKP „Lim“ i završetak vodovoda za naselje Ravne. Sve ostalo „kapitalno investiranje“ ne premašuje šest miliona dinara.

 

Vremenski uslovi tokom ove jeseni bili su pogodni za produžetak građevinske sezone. Međutim, teško se može reći da će mnogo biti promenjeno kad je reč o realizaciji investicija, bilo da je reč o „kapitalnijim kapitalcima“ ili „kapitalnim malcima“, odnosno onim radovima koji se kreću do sume koja ne premašuje ni milion-dva dinara. Predsednik opštine Zindović najavio je do kraja godine završetak radova na rekonstrukciji zgrade Opštinske uprave. To je velika investicija i svakako će uticati na povećanje procenta realizacije planiranih investicionih ulaganja u ovoj godini.

 

 

Iz prošle u ovu godinu preneto više od 100 miliona dinara

No, to neće mnogo uticati da se promeni opšta slika, jer suštinski problemi ostaju i prenose se iz godine u godinu. Izvesno je da će se i ove godine neutrošena, a planirana sredstva namenjena investiranju u kapitalne objekte, a mahom je reč o infrastrukturi, biti preneta u narednu godinu. Iz prošle u ovu godinu preneto je preko 100 miliona dinara. Očekuje nas budžet za 2020. godinu, a ona je „karakteristična“ jer je izborna. Da li će to značiti kao i prethodnih izbornih ciklusa, da će u „kapitalno investiranje“ ući svaka želja svakog „naseljenog“ mesta ili je realnije da kapitalne investicije sadrže zaista prioritete, projekte koji će biti realizovani jer za njih postoji i sva potrebna dokumentacija?

 

Postavlja se pitanje da li realno planiramo, da li su nam prioriteti „političko zadovoljavanje“ ili su razlozi kompleksniji, a jedan od argumenata je vezan i za javne nabavke i tendere koji su ostavili mogućnost da „nezadovoljnici“ u trci za izvođače radova u žalbenom postupku postaju „osnovna karika“ koja mesecima zaustavlja sve planirano. To jeste svakako ozbiljan argument za nerealizaciju pojedinih investicija ali nije jedini. Mnogo pažnje i na javnoj raspravi prošle godine i na sednici Skupštine opštine na kojoj je usvojena Odluka o budžetu za 2019. godinu posvećeno je projektima koji nedostaju i bez kojih se ne može više konkurisati za bilo koja sredstva. To postaje vrlo ozbiljan problem prijepoljske opštine, pa je planirano da se za izradu projekata uloži ove godine 36, a sledeće dve po 40 miliona dinara.

 

Ono što nedostaje je informacija šta su prioriteti i kakva je vizija ulaganja u narednom periodu, uz procenu stalnog opadanja broja stanovnika zbog ponovnog talasa migracija koji nas je svrstao među opština gde je najizraženije iseljavanje, dakle u devastirane opštine. Prijepolje je jedna od retkih opština u kojoj ni jedan strani investitor nije uložio sredstva u otvaranje proizvodnog pogona. Broj zaposlenih u Opštinskoj upravi nas, pak, svrstava u opštine koje su se „racionalno ponašale“ ali stalno se ističe da nam nedostaju stručni kadrovi, pa je logično pitanje koga smo to sve zapošljavali i da li će „usvojenu“ a nakaradnu „praksu“ menjati političke nomenklature.

 

Izvor Danas