Udar na koaliciju! Politička inicijativa Izvršnog odbora BNV-a, bez predstavnika liste “Vakat je”!

544

Nadir Dacić i Elvir Eminbegović, članovi Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća i vijećnici liste “Vakat je”, nisu pozvani da budu učesnici rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak, na inicijativu koju je pokrenuo BNV i objavio na zvaničnoj web stranici.

Samoopredeljenje nema vijećničku većinu bez koalicionog partnera liste “Vakat je”, i aktivnosti krnjeg Izvršnog odbora BNV-a koji nema uz sebe i drugog koalicionog partnera je sami puki politički performans. Kada uzmemo u obzir zadnjih par nedelja iznenadnih izjava i političkih postupaka Sulejmana Ugljanina, dolazimo do zaključka da je i krnji sastav BNV-a njegova ideja, koji na sve moguće načine pokušava da raskine koaliciju.

Bošnjačko nacionalno vijeće će sa sadržinom ove inicijative upoznati domaću i međunarodnu javnost i sve zainteresovane strane, kao i Evropsku uniju, Vladu Republike Srbije i grupu država “Prijatelji Sandžaka”, kako piše u inicijativi.

“Vijeće poziva bošnjačke političke stranke u Sandžaku, bošnjačke nacionalne institucije i organizacije u Sandžaku i organizacije civilnog društva da pruže podršku ovoj Inicijativi, učestvuju u aktivnostima Vijeća, te da samostalno preduzimaju radnje na promociji, afirmaciji i implementaciji ove Inicijative.

Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, poziva sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate specijalni status za Sandžak kao zajednički koncept za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak”, navodi se na web stranici Vijeća.