Veliki skup poljoprivrednika sa Peštera u organizaciji AGROPRESS-a 

545

Konferencija posvećena perspektivama razvoja poljoprivrede na Pešteru koja je održana u hotelu Borovi u organizaciji udruženja novinara u poljoprivredi privukla veliku pažnju poljoprivrednika.

Više od 170 učesnika otvoreno je razgovaralo sa predstavnicima grada Novog Pazara, Sjenice i Tutina ali i Ministarstva poljoprivrede i profesorima sa Beogradskog univerziteta.
Pored osvrta ne potencijale i mogućnosti za razvoj poljoprivrede, na skupu se govorilo i o neophodnim aktivnostima kako države tako i lokalnih samouprava kako bi se život i rad naših poljoprivrednika olakšao i unapredio.
Posebna važnost ovog skupa bila je otvorenost u dijalogu pa su se pored pohvala mogle čuti i kritike i konstruktivni predlozi.

Opšti zaključak na konferenciji je da lokalne vlasti u čvršćoj komunikaciji sa predstavnicima stručnih službi i Ministarstva poljorivrede moraju raditi na unapredjenju i proširenju preradnih kapaciteta u oblasti mleka i mesa, kao šanse razvoja ali koji je trenutno limitirajući zbog malobrojnosti i kapaciteta.