Volim iskušenja, mrzim istinu i ja imam ono što Allah nema

643

Ashab, Ebu Derda je imao običaj kazati:“ Volim smrt, siromaštvo i bolest.“ Po našem rezonu sve naopako. Kad su ga pitali, odgovorio je:“ Bolest me čuva i čisti, smrt me uvijek opominje na odgovornost i prolaznost ovog svijeta, a siromaštvo mi neda da se oholim.“

Jedan ashab je još čudnije kazao:“ Volim iskušenja, mrzim istinu i ja imam ono što Allah nema.“

Kad je to čuo Omer,r.a., htio ga je ubit, ali mu je h. Alija,r.a., objasnio: “Upravu je , to što voli iskušenja, pa svi mi isto tako volimo, a zar nije Allah u Kur,anu rekao da su žene , djeca i imatak, fitna, tj iskušenje, a svi to volimo, a to što mrzi istinu, a to je smrt koju niko ne voli, čak je h. Aiša rekla Poslaniku,a.s., : “Ja Resulellah, mi preziremo smrt“

A to što kaže da ima ono što Allah nema, pa svi mo to otprilike imamo, a to su naše družice, žene, a Allah toga nema, jer nije ničemu sličan nit je ko Njemu sličan.“

(Knjigaljubavi.com)