Za gasovod Raška–Novi Pazar–Tutin, DRŽAVA garantuje za Srbijagas od 20 miliona evra

830

Skupština Srbije usvojila je zakon kojim država postaje garant za dva kredita JP Srbijagasa ukupne vrijednosti 20 miliona evra.

„Republika Srbija neopozivo, bezuslovno, bez prigovora i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Zajmoprimacoa prema Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd”, navodi se u zakonu.

Krediti se uzimaju za izgradnju treće faze razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik . Raška – Novi Pazar – Tutin, i to 16 miliona od Banke Inteza i četiri miliona od Rajfajzen banke.

Kamata na kredit koji je Srbijagas zaključio ugovorom sa Bankom Inteza 8. jula ove godine iznosi tromjesečni EURIBOR plus kamata od 1,39 odsto godišnje.

Sa Rajfajzenom Srbijagas je zaključio ugovor o kreditu 18. jula 2019. a kamata iznosi tromesečni EURIBOR plus godišnja kamata od 1,45 odsto.

Zakon je stupio na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku Srbije, 24. decembra.

Nova ekonomija