Za toplanu na biomasu obezbjeđena parcela

587

 

 

Nakon javnog nadmetanja Grad Novi Pazar postao je vlasnik parcele na kojoj će se graditi fabrika za preradu otpadnih voda, kotlara i više pomoćnih objekata. Inače se kupila parcela od Tekstilnog kombinata “Raška” koji je stečaju.

Početna cijena na licitaciji održanoj u Beogradu bila je 15.2 miliona, a konačna 16 miliona dinara.

Planom detaljne regulacije na parcelama gdje se objekat nalazi predviđena je izgradnja toplane na biomasu, a radovi bi trebalo da počnu već na proleće. Kako je ranije objavljeno, ukupna vrijednost izgradnje toplane na biomasu i toplovoda u Novom Pazaru je 3,6 miliona evra.