ZADNJA BOSANSKA PRINCEZA KATARINA EMINA KOTROMANIĆ

1450

Princeza Katarina Tomašević Kotromanić je rođena oko 1456 ili 1459 u Kraljevoj Sutjesci, a umrla krajem 1464 ili nakon 1474. godine u Skoplju. Bila je kćerka kralja Stjepana Tomaša Kotromanića i kraljice Katarine Kosače. Imala je starijeg polubrata, Stjepana Tomaševića, koji se rodio u prvom braku njenog oca kralja Stjepana Tomaša (1443-1461) i krstjanke Vojače, te starijeg brata Sigismunda. Njeno muslimansko ime je bilo Tarihi Hanuma Emine.

Djetinjstvo

Historičari se ne slažu oko godine njenog rođenja. Jedni tvrde da je u trenutku pada Bosne imala devet godina, što bi značilo da je rođena oko 1456. godine, a drugi da je imala tri godine, što bi bilo da je rođena 1459. godine.
Katarinin otac je umro 10. jula 1461. godine, te bosanska krunu naslijeđuje njen stariji polubrat i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević (1461-1463). Katarina je sa majkom i bratom nastavila živjeti na dvoru svoga polubrata i njegove žene, kraljice Jelene (Mare ili Marije) kćerke srpskog despota Lazara Brankovića. Mnogi izvori govore da je Katarinin polubrat Stjepan bio fizički ogroman i da je mnogo pio.

Pad Bosne

Osmanska vojska je nadirala s istoka i kralj Stjepan Tomašević, Katarinin polubrat, je okončao svoj život braneći Kraljevinu Bosnu i svoj tron. Katarina je sa bratom i majkom u trenutku pada Bosne boravila u ljetovalištu kraljice Katarine, u tvrđavi Kozograd kod Fojnice. Moguće je da je u pitanju i sama Fojnica. Prema legendi Katarina i Sigismund su uhvaćeni negdje u blizini Konjica, gdje su ih presrele Osmanlije. Njihova majka kraljica Katarina je izbjegla u Rim gdje je i umrla 25. oktobra 1478. godine. Pokopana je u Bazilici sv. Marije od nebeskog oltara (Ara Coeli), a na grobnu ploču uklesan je natpis na bosančici.
Sigismund i Katarina su bili poslani u Istanbul, gdje su prešli na islam. Moguće je da je njihovo prebacivanje organizirao Ahmed-paša Hercegović Kosača, polubrat njihove majke Katarine.

Turbe u Skoplju

Princeza Katarina (Emina) je ostatak života proživjela i umrla u Skoplju. O njoj se brinuo Isha – beg Ishaković , kojem je bila data na čuvanje .
Prema legendi, sahranjena je u Skoplju, gdje joj je Isha-beg Ishaković kasnije podigao turbe. Turbe se nalazilo na brežuljku Urjan Babi, u mezarju pored puta zvanog Hadžilar Jolu. Poznato je u narodu kao Turbe Kral K'zi, odnosno Turbe bosanske princeze i nalazi se na obroncima današnjeg skopskog naselja Gazi Baba, u blizini Prirodno matematičkog fakulteta..
Turbe pripada otvorenom tipu mauzoleja sa kvadratnom osnovom sačinjenom od kamenih blokova. Četiri stuba imaju svodove u obliku srca koji su prekriveni sa ciglama na vrhu. Četverostrana kupola je bila prekrivena pločicama. Na osnovi stubova, na kapitelima i krajnom vijencu, bile su reljefne lajsne.
Turbe je stradalo u zemljotresu 1963. godine.

Nakon obnove turbe je svečano otvoreno 25. decembra 2014. godine. Troškovi obnove turbeta iznosili su 30 hiljada eura, od čega je Ministarstvo kulture Makedonije osiguralo 20 hiljada, a Ministarstvo kulture i sporta FBiH 10 hiljada eura. Prilikom obnove, originalni dijelovi su korišteni u obnovi jednog stuba, dok su preostala tri ponovo izgrađena.
Radovi na obnovi turbeta su počeli 2010, a završeni su 2013. godine.

Historičari se ne slažu oko datuma smrti ove bosanske princeze . Postoje dvije sljedeće teorije o Katarininoj smrti :

– jedna teorija govori o smrti princeze na putu prema Skoplju krajem 1464. godine
– druga teorija govori o Katarininoj smrti nakon 1474. godine , jer je posljedni put pomenuta 1474. godine.
Svi se slažu da je Katarina umrla mlada.

1. Snimak turbeta prije obnove
2. Svečano otvaranje obnovljenog turbeta
3. Raniji i sadašnji izgled turbeta
4. Sadašnji izgled turbeta

Esad Rahić