Zbog vojnih vježbi ISELJAVAJU stanovništvo s Pešteri!

877

Združena taktička vježba sa bojevim gađanjem “Munjeviti udar 2021” koja se trenutno priprema i na Pešterskoj visoravni iseliće na neko vrijeme lokalno stanovništvo iz bezbjednosnih razloga. Prema podacima Vojske Srbije, od 29 vlasnika parcela na kojima je planirano izvođenje vježbe, saglasnost za privremeno korišćenje zemljišta za potrebe vježbe dala su 22 lica, šest lica nije bilo saglasno. Oni su se obratili televiziji N1 jer ne žele da napuste svoja imanja.

„Munjeviti udar“ zakucao je na vrata Arifa Bulića u petak:

„Juče su došli da postavljaju mete na mom imanju. Ja sam otišao kod njih i rekao sam im da dok mi ne daju pismeni nalog od Ministarstva odbrane, ja im ne dozvoljavam“, kaže Bulić, mještanin sela Kisovac.

I otišli su. Dan kasnije, došli su opet, kako bi ga obavijestili da mora da napusti svoj posjed jer nije bezbjedno da tu boravi tokom izvođenja vježbe.

„Znam da nije bezbjedno, znam. Ali šta ću, gdje ću, kuda? Kuda ću krave, kuda ću pčele, gdje ću telad, tu mi je sir, kuda ću“, upitao je Bulić.

Do Arifa je tokom dana pokušao da dođe i narodni poslanik Mirsad Hodžić, koji tvrdi da ga je vojska u tome spriječila. Kaže i da je poznat stav njegove partije SDA Sandžaka o vojnim vježbama u dijelovima Srbije gdje uglavnom žive Bošnjaci ali da trenutno nije po sredi politika.

„Nema tu nikakve politike. Ja sam narodni poslanik. Zvala me je ćerka Arifova iz Norveške, kaže mi, moli me da učinimo nešto. Ja sam tražio od skupštine da se prekine vježba zašto što je u tom ljetnjem periodu kad se sve radi, kad se kosi, gdje će oni sa stokom“, navodi Hodžić.

U Ministarstvu odbrane kažu za N1 da su mještani koji su odbili da napuste svoje posjede pravovremeno upoznati da u narednom periodu neće moći da budu na određenim lokacijama na Pešterskoj visoravni.

„Napominjemo da građani koji bi trebalo da se izmjeste sa svojih poseda na Pešterskoj visoravni nemaju stalno mjesto prebivališta u rejonu privremenog poligona ‘Pešter’, jer je riječ o privremenim lokacijama za ispašu stoke, pa za vrijeme izvođenja vježbe mogu biti na adresama na kojima imaju prebivalište. Uz puno poštovanje slobode kretanja i ličnih sloboda svakog građanina Republike Srbije, Vojska Srbije ne može dozvoliti da nekoliko izolovanih slučajeva onemogućava realizaciju vježbi od ključnog značaja za borbenu gotovost Vojske Srbije“, navodi se u saopštenju ministarstva.

U vojsci tvrde i da će, kao i prethodnih godina, nadoknaditi svaku štetu koju eventualno budu imali vlasnici posjeda na privremenom poligonu, ali Arif tvrdi da je ta naknada „mizerna“. Vježbe će, očigledno, biti i u njegovom dvorištu, iako se trenutno opire…

„Ako postave mete, ja ne smikem ostati. A krave ću i pčele i telad i sir da ostavim… Ja i gospođa ćemo izaći negdje preko brda“, kaže Arif Bulić.

Na pitanje Televizije N1 kako će se realizovati vježba na Pešteru, i šta će biti s ljudima koji tamo žive, iz Ministarstva odbrane odgovorili su da je Vojska „preduzela opsežne mjere za stvaranje uslova za bezbjednu i uspješnu realizaciju vježbe uz minimalan uticaj na životnu sredinu i svakodnevne aktivnosti lokalnog stanovništva“. Prenosimo odgovor ministastarstva:

„U okviru priprema za realizaciju združene taktičke vježbe sa bojevim gađanjem ‘Munjeviti udar 2021’ na privremenom poligonu ‘Pešter’, gdje su i prethodnih godina uspješno izvođene vojne vježbe, Vojska Srbije je preduzela opsežne mjere za stvaranje uslova za bezbjednu i uspješnu realizaciju vježbe uz minimalan uticaj na životnu sredinu i svakodnevne aktivnosti lokalnog stanovništva.

Formirana je mješovita civilno-vojna komisija predstavnika Vojske Srbije i Opštine Sjenica koja je prije dvije nedjelje upoznala lokalno stanovništvo i vlasnike parcela na privremenom poligonu ‘Pešter’ sa planovima za izvođenje vježbe ‘Munjeviti udar 2021’ i na ovoj lokaciji. Od 29 vlasnika parcela na kojima je planirano izvođenje vježbe, saglasnost za privremeno korišćenje zemljišta za potrebe Vojske Srbije dala su 22 lica, šest lica nije bilo saglasno, a sa jednim licem komisija nije uspijela da stupi u kontakt.

Kako boravak ljudi i stoke na posjedima tih šest lica na Pešterskoj visoravni ne bi dozvoljavao bezbjedno izvođenje vježbe, u skladu sa Zakonom o odbrani i Zakonom o Vojsci Srbije preduzete su mjere u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova za privremeno ograničavanje slobode kretanja na poligonu ‘Pešter’ radi zaštite bezbjednosti građana, meterijalnih stvari i dobara, ali mjere prinude, naglasavamo, nisu primjenjivane. Mještani koji su odbijali da napuste svoje posjede pravovremeno su upoznati da za vrijeme izvođenje vježbe neće moći da budu na određenim lokacijama na Pešterskoj visoravni.

Napominjemo da građani koji bi trebalo da se izmjeste sa svojih posjeda na Pešterskoj visoravni nemaju stalno mjesto prebivališta u rejonu privremenog poligona ‘Pešter’, jer je reč o privremenim lokacijama za ispašu stoke, pa za vreme izvođenja vežbe mogu biti na adresama na kojima imaju prebivalište.

Ističemo da će Vojska Srbije kao i prethodnih godina nadoknaditi svaku štetu koju eventualno budu imali vlasnici poseda na privremenom poligonu ‘Pešter’.

Vežba ‘Munjeviti udar 2021’ se izvodi na više lokacija širom Republike Srbije, među kojima je i više privremenih poligona i Vojska Srbije je na svim lokacijama nailazila na podršku lokalne zajednice, pa tako i na teritoriji opštine Sjenica. Uz puno poštovanje slobode kretanja i ličnih sloboda svakog građanina Republike Srbije, Vojska Srbije ne može dozvoliti da nekoliko izolovanih slučajeva onemogućava realizaciju vežbi od ključnog značaja za borbenu gotovost Vojske Srbije.

Prilikom izbora lokacije na Pešterskoj visoravni za privremeni poligon od posebnog značaja, Vojska Srbije se vodila isključivo topografskim karakteristikama zemljišta i udaljenošću od većih naseljenih mjesta. Budući da ova lokacija omogućava uvježbavanje najkompleksnijih borbenih dejstava Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO u sadejstvu, pitanje održavanja vježbi na privremenom poligonu ‘Pešter’ je od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije i bezbjednost njenih građana, pa i vlasnika parcela na Pešterskoj visoravni“.

Izvor: rs.n1info.com