ZNAMENITE SANDŽAKLIJE: Univerzitetski profesor u Beogradu Rifat Ramović

ZNAMENITE SANDŽAKLIJE: Univerzitetski profesor u Beogradu Rifat Ramović

2205

Profesor Rifat Ramović rodjen je januara 1948. godine u selu Zastup, a detinjstvo i mladost je proveo u Brodarevu. Diplomirao je 1972., magistrirao 1978., a doktorirao 1982. godine, sve na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Prvo se zaposlenje bilo je u Institutu Mihajlo Pupin. Od 1974. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gdje je prošao sva zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora, u koje zvanje je izabran. godine.

Naučno nastavna djelatnost profesora Ramovića odvijala se na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku. Odmah po dolasku na fakultet profesor Ramović se uključio u nastavni proces izvodeći vrlo uspješno auditorne i laboratorijske vježbe iz više predmeta.

Od tada profesor Ramović postaje omiljena ličnost među studentima i kolegama, zbog svojih izrazitih naučnih, stručnih, podjednako i ljudskih kvaliteta. Naporedo sa uspješnom pedagoškom karijerom, profesor Ramović sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka počinje i naučnu karijeru. Prvi naučni rezultati vezani su za vrlo zanimljive i aktuelne problematike analize temperaturske zavisnosti probojnog napona u p-n spojevima i dvodimenzionalne analize transportnih procesa u MOS strukturama. Rezultati ovih istraživanja publikovani su u renomiranom međunarodnim časopisima i prezentovanim na mnogim konferencijama, gdje su propraćeni sa velikom pažnjom. Posle odbrane doktorske disertacije 1982. godine naučna djelatnost profesora Ramovića odvija se u dva pravca: mikroelektronika i pouzdanost. Obe ove oblasti profesor Ramović uveo na ETF u Beogradu i ostao do danas neosporno najznačajniji istraživač.

U oblasti mikroelektronike profesor Ramović je, vođen nepogešivom intuicijom, uvideo značaj analitičkih modela u analizi mikroelektronskih naprava. Vođen, samo njemu svojstvenom nesebičnošću, okupio je veliki broj mlađih saradnika koji su iz ove oblasti diplomirali, magistrirali i doktorirali u proteklih dvadeset i više godina. Mnogi od njih su sada u najvišim zvanjima na fakuletima i institutima u zemlji i inostranstvu. Broj objavljenih radova u časopisima i zbornicima sa konferencija profesora Ramovića iz oblasti modelovanja poluprovodničkih naprava veći je od. Svi ovi radovi su višestruko citirani u domaćoj i stranoj literaturi. Ništa manje nije značajna ni aktivnost profesora Ramovića u oblasti pouzdanosti, oblast koju je profesor Ramović utemeljio u našoj zemlji.

Posebno su značajni radovi profesora Ramovića koji se odnose na analizu pouzdanosti i rasoploživosti telekomunikacionih sistema u okviru kojih je okupio veliki broj saradnika. Već na samom poćetku svoje karijere profesor Ramović privlači veliki broj studenata koji rade diplomske radove kod njega, lista kojih je na žalost zaključena sa brojem 36. Posle odbrane doktorske disertacije, kao što je već rečeno, profesor Ramović je okupio čitav tim mlađih saradnika koji su pod njegovim kreativnim rukovodstvom uradili desetine magistarskih teza i doktorskih disertacija. To su ozbiljne naučne studije iz kojih se vidi, pored doprinosa autora, naučna imaginacija i vođenje teze sigurnom rukom profesora Ramovića. Kao nastavnik profesor Ramović spadao je u najkvalitetnije i najomiljenije profesore našeg Fakulteta, u prvom redu zbog ozbiljnih predavanja i ljudskog odnosa prema studentima (ocene na studentskim anketama su uvek bile čiste petice ili nešto malo ispod nje).

Ovo je sve rezultovalo i objavljivanjem desetak vrlo značajnih i zapaženih udžbenika, koji su svi danas u upotrebi, u širokoj lepezi tema od elemenata elektronskih uređaja, preko mikroelektronike i pouzdanosti. Nikako se ne može zaobići i naučna monografija posvećena modelovanju unipolarnih tranzistora malih dimenzija, sada već bazična literatura za izradu magistarskih i doktorskih radova iz ove oblasti. Kolege su profesora Ramovića birale na mnoge značajne funkcije kao što su član Savjeta fakulteta u više saziva, zamjenik šefa Odsjeka za elektroniku i telekomunikacije i Odsjeka za tehničku fiziku, predsjednik i član mnogih fakultetskih i van fakultetskih komisija. Kao šef Katedre za mikroelektroniku i tehničku fiziku katedru je uspješno vodio u vremenu vrlo delikatnih dilemma i teških odluka.

Prof. Ramović preminuo je 11. decembra 2007. godine i ukopan je na mezarju Rosulje u Brodarevu.

Izvor: https://docplayer.gr/107166048-Rifat-ramovic-slobodan-petricevic-peda-mihailovic-zbirka-zadataka-iz-elemenata-elektronskih-uredaja.html
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *