BNV finansijski podržalo izradu Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića

598

U skladu sa poatpisanim ugovorom iz 2018. godine, između Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Bošnjačkog ncionalnog vijeća iz Srbije sa sjedištem u Novom Pazaru, danas su doznačena sredstva za izradu X toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika, autora prof.dr. Dževada Jahića i njegovog stručnog tima. Doznačena sredstva predstavljaju približno polovinu potrebnih sredstava za izradu X toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika.

Zahvaljujući razumijevanju i konkretnoj podršci BNV-a, projekat višetomnog Rječnika bosanskog jezika nastavlja da se realizira. Inače, višetomni Rječnik bosanskog jezika, po studiji izvodljivosti autora prof.dr. Dževada Jahića, biće sačinjen od XIV /četrnaest/ tomova.

Bitno je napomenuti da su Bošnjačko nacionalno vijeće iz Srbije i Bošnjački savjet u Crnoj Gori, sa sjedištem u Rožajama u 2018. godini obezbjedili i doznačili sredstva za izradu IX toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika, koji je početkom 2019. godine završen.

U narednim sedmicama Vijeće očekuje finansijsku podršku općina iz Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, te resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, za štampanje VIII i IX toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika, koji su završeni.

Projekat višetomnog ili enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, koji se u kontinuitetu radi više od 12 godina, jedan je od najznačajnijih poduhvata u modernoj povijesti države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka čiji je to maternji jezik, koji će staviti konačan pečat na sve neustavne, nebulozne i zlonamjerne pokušaje osporavanja temeljnog nacionalnog identiteta Bošnjaka i drugih građana Bosne i Hercegovine kojima je bosanski jezik maternji.
OPŠIRNIJE U PRILOGU