BNV: Rasvijetliti zločine nad Bošnjacima

375

”Činjenica da državni organi Srbije do danas nisu ništa učinili na rasvjetljavanju ovog i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima Sandžaka i kažnjavanju zločinaca predstavlja opasnu poruku za Bošnjake u Srbiji” navodi se u saopštenju za javnost Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a povodom obeležavanja godišnjice od otmice i ubistva 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz mesta Sjeverin kod Priboja.

”Bošnjačko nacionalno vijeće izražava saosjećanje sa žrtvama zločina u Sjeverinu i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama i traži od nadležnih državnih organa hitno otkrivanje i identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava. Osuđujemo saučesništvo tadašnjih struktura vlasti Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u planiranju, organizovanju i činjenju zločina nad civilima bošnjačke, hrvatske i drugih nacionalnosti u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpcima  i drugim mjestima u Sandžaku” ističe se u saopštenju.

Bošnjačko nacionalno vijeće još napominje, kako se navodi, da su srpske oružane snage tokom devedesetih godina sprovodile organizovani državni teror nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, te da su više od 17.000 Bošnjaka bili žrtve nelegalnih pretresa i policijskih zastrašivanja.

”Državni organi Republike Srbije od 1990. godine do danas imaju tolerantan odnos prema svim zločinima koje su počinile srpske oružane snage nad bošnjačkim narodom uključujući i zločin genocida. Sve dok se ne rasvijetle zločini nad Bošnjacima Sandžaka i dok se počinioci ne kazne i dok se ne provede proces lustracije Bošnjaci u njima vide objektivnu neprijateljsku oružanu silu.Bošnjačko nacionalno vijeće poziva Evropsku uniju da u najhitnijem roku stavi na dnevni red pitanje ugrožene bezbjednosti Bošnjaka u Sandžaku i da hitno razmotri pitanje slanja evropskih policijskih i pravosudnih organa u Sandžak jer Bošnjaci nemaju povjerenja u srpske državne organe” zaključuje se u saopštenju za javnost Bošnjačkog nacionalnog vijeća.