Dolaskom novog Gradonačelnika dug Novog Pazara smanjen za 3,5 miliona eura

571

Ukupan dug Novog Pazara, bez javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač, na kraju 2018. godine iznosio je blizu 406,8 miliona dinara (oko 3,5 miliona evra) i bio je za 270 miliona dinara manji nego prije dvije godine, pokazuju podaci do kojih je došao radio Sto plus.

Veći dio duga lokalne samouprave odnosi se na kreditno zaduženje koje iznosi 221,3 miliona dinara, dok su obaveze prema ostalim poveriocima skoro 185,5 miliona dinara. Najviše se duguje EPS Distribuciji za struju (124,7 miliona), a slede AD “Novi Pazar – put” za izvršene radove (37 miliona), kao i “Sandžaktransu” za javni prevoz (23,6 miliona dinara).

Najveći dug Gradske uprave Novog Pazara bio je na kraju 2016., izborne, godine i tada je iznosio blizu 676,5 miliona dinara ili 5,5 miliona evra, preračunato po tadašnjem kursu.

Obaveze prema bankama i Fondu za razvoj bio je 395 miliona, a prema ostalim poveriocima 281,4 miliona dinara. Kao i na kraju prošle godine, najveći poverioci lokalne samouprave i tada su bili EPS Distribucija (190 miliona), “Novi Pazar – put” (63,4 miliona) i “Sandžaktrans” (27,6 miliona).

Tokom 2017. godine lokalna samouprava je uspela da dug smanji na 491,6 miliona dinara. Na kraju te godine kreditni dug je bio 280,4 miliona dinara, a preostalih 211,2 miliona se dugovalo raznim poveriocima. Kao i ranijih godina, Grad je najviše dugovao za struju (165,3 miliona), izvedene infrastrukturne radove (24,6 miliona) i subvencije za javni prevoz (21,2 miliona dinara).

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac izjavio je da je, i pored duga od preko 400 miliona dinara, Grad finansijski stabilan i da je u posjlednje dvije i po godine, za vrijeme njegovog mandata, lokalna samouprava vratila preko 814 miliona dinara ranijih i tekućih obaveza.

“Taj iznos se odnosi i na dugovanja javnih preduzeća i ustanova, a koja smo mi preuzeli. Tako smo na reprograme njihovih dugova, poput neplaćenih poreza, doprinosa i kamata, isplatili 267,5 miliona dinara, a za deblokadu i dugove Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta još 65 miliona dinara. Sličan iznos je isplaćen i za dugove škola, za prevoz zaposlenih, isplate jubilarnih nagrada ili deblokade računa. Tu je i 51 milion dinara isplaćen na ime obaveza Sportskog centra”, kazao je Biševac.

On je istakao da lokalna samouprava bez problema izmiruje sve svoje tekuće obaveze, ali i da uspijeva da vraća dugove iz prethodnih godina.

“Dobar deo dugova smo vratili, a iako imamo određene smetnje, uspješno ih prevazilazimo. Budžet iz godine u godinu konstantno raste, od dve milijarde dinara u 2016. godini do 2,9 milijardi u prošloj. Ove godine je projektovan na 2,6 milijardi, ali će vjerovatno biti i veći što nam je omogućilo da iz sopstvenih sredstava finansiramo kapitalne projekte”, rekao je Biševac.

Gradska kasa Novog Pazara prethodnih godina beleži rast prihoda, a najznačajniji porast bilježi se od poreza na zarade na osnovu kojih se prošle godine slilo preko 800 miliona dinara, dok je taj iznos u 2016. godini iznosio oko 600 miliona.

Više novca u budžet grada pristiže i na osnovu naplate lokalnih taksi, pre svih doprinosa prilikom izdavanja građevinskih dozvola. Taj prihod je prošle godine iznosio 515 miliona dinara, gotovo 150 miliona više nego prije dvije godine.

Gradonačelnik je naveo da je cilj lokalne samouprave da dug u narednom periodu svede na minimum, a da će se kreditno zaduživati samo u slučaju nedostatka sredstava za neke kapitalne investicije.

Biševac je na čelo Novog Pazara došao krajem maja 2016. godine, a na tom mjestu je naslijedio kolegu iz Sandžačke demokratske partije Meha Mahmutovića koji je bio gradonačelnik od septembra 2009. godine.

Posljednju godinu Mahmutovićevog mandata, 2015., Novi Pazar je završio sa dugom od 451 miliona dinara, od čega je kreditno zaduženje iznosilo 266,5 miliona dinara.