Grad pokrenuo prinudni postupak naplate od bivših radnika zbog pronevjere novca

668

Gradsko pravobranilaštvo Novog Pazara pokrenulo je postupke naplate preko 14,5 miliona dinara koje su pronevjerili bivši radnici lokalne samouprave Darko Drmanić i Denis Rastoder.

Pravobranilaštvo je Osnovnom sudu u Novom Pazaru uputilo prijedloge za izvršenje, a po pravosnažnoj presudi Apelacionog suda u Kragujevcu kojom su, pored kazne zatvora, njih dvojica bili u obavezi da do 18. oktobra ove godine pronevjereni novac vrate u budžet lokalne samouprave.

 

Presudom su osuđeni Drmanić i Rastoder obavezani da Gradu na ime štete, solidarno, isplate iznos 9.305.575 dinara, a Drmanić sam plati iznos od 5.238.335 dinara u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 

“Osuđenima je ostavljen rok od godinu dana da dobrovoljno oštećenom Gradu isplate navedeni novac. Kako je taj rok istekao 18. oktobra, a osuđeni nisu izvršili uplate na račun Grada, Pravobranilaštvo je podnijelo prijedloge za izvršenje i izvršni postupci su u toku”, kazali su u Gradskom pravobranilaštvu.

 

Osim Novog Pazara, Drmanić i Rastoder su obavezani da u budžet Srbije solidarno isplate 3.445.880 dinara.

Njih dvojicu je Apelacioni sud u Kragujevcu prošle godine, zbog zloupotrebe službenog položaja, pravosnažno osudio na 14 meseci zatvora, što su oni odslužili.

 

Taj sud je dijelimično usvojio žalbe okrivljenih na prvostepenu presudu Višeg suda u Novom Pazaru kojom je Drmanić bio osuđen na 22 mjeseca zatvora zbog pronevjere i zloupotrebe službenog položaja, a Rastoder na 18 meseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.

 

Prema navodima optužnice, Drmanić se teretio da je od početka 2010. do 25. marta 2013. godine zadržao za sebe 5,2 miliona dinara, koji su mu bili povjereni u službi.

 

On je novac dobijen na ime raznih taksi, za kupovinu obrazaca ili fotokopiranje dokumenata zadržavao za sebe i nije uplaćivao na žiro-račun grada.

 

Takođe, Drmanića i Rastodera su teretili da su od 25. marta 2013. godine do 17. juna 2015. godine zloupotrebom službenog položaja zajedno prisvojili oko 12,7 miliona dinara, 3,4 miliona iz budžeta Republike Srbije i preko 9,3 miliona dinara iz budžeta Novog Pazara.

Foto E.Ć

Izvor Sandžak Danas/Radio Sto Plus