ORA Ribariće na korak od realizacije!

614

Ideja ORA Ribariće dala je svoje rezultate, samim tim što je okosnica i motivaciona energija samog projekta, pa je Grad ušao u proceduru knjženja zemljišta na svoje ime. Sama izgradnja gradske plaže je projekat koji je u finalnoj fazi pripremnih poslova, pa pribavljanja tehničke i ostale dokumentacije prati i organizaciono utemeljenje ORA. Mada je ovaj projekat pokrenuo energiju oživljavanje radnih akcija u regionu, i mnogi gradovi i mjesta su izjasnili želju da ne bude samo Novi Pazar svjetli primjer bivše nam zajedničke države SFRJ.

U sklopu promocije ORA Ribariće na obiljižavanju dana mladosti u Beogradu, fotografije sa radnih akcija pazarskih brigadira, predstavljene su na izložbi koju je pripremio Senad Župljanin,a koje su izazvale veliku pažnju tamošnjih posjetilaca.

 

 

U svrhu realizacije planova održan je sastanak Štaba Omladinske radne akcije Ribariće, gdje se razgovaralo o načinima funkcionisanja brigadirskih jedinica. Gdje će brigadiri biti smješteni( uslovi boravka)prevoz, hrana, zdravstvena zaštita, slobodne aktivnosti i još mnoge druge teme razmatrane su na ovom sastanku. Predavači Dragana Andrić i Žarko Gvero upoznali su prisutne o planovima, koji će se sporovesti u julu, kada se i planira početak omladinske radne akcije.

U okviru makro projekta​ “Oživljavanja omladinskih radnih akcija u Srbiji” Saveza udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije-organizacije za mlade,​ pod motom “Radne akcije za nove generacije” Grad Novi Pazar i Kancelarija za mlade Novog Pazara ovog ljeta u dvije smjene: od 14 do 21.jula i 22.do 29.jula organizuje Omladinsku radnu akciju “Ribariće Novi Pazar” sa po sto akcijaša svrstanih u po pet omladinskih radnih brigada.

Radni zadatak će biti uredjenje priobalja jezera Gazivode, sadnja drveća, krčenje i uređenje​ drugih javnih površina u samom Gradu i okolini.

Principi na kojima će se organizovati ORA Ribariće-Novi Pazar:

– princip dobrovoljnosti,

– princip volonerizma aktivnog učešća mladih,

– princip osnaživanje ličnih i društvenih potencijala kroz angažman na ORA,

– princip poštovanja ljudskih i manjinskih prava I ravnopravnosti,

– princip jednakih šansi za sve i međusobnoj saradnji, te unapređenju međunarodne saradnje,

– princip društvene odgovornosti i solidarnosti,

– princip unapređenja kulture i kreativnosti mladih.

Promociju svoje ORA predstavnici Kancelarije za mlade i stari akcijaši-veterani Novog Pazara održali su u subotu 25.maja na obiljižavanju “Dana mladosti” beogradske opštine Voždovac imali prilike da predstave ORA Ribariće i već su dobili podršku od brigadira širom zemlje, ali i sa prostora bivše Jugoslavije. Predstavnici Kancelarije za mlade su svojom promocijom uspjeli da privuku brigadire iz beogradskih udruženja, koji su pokazali interesovanje da učestvuju na radnim akcijama u Novom Pazara.

Narednih dana očekuje se i zvanično i online prijavljivanje za učestvovanje na Omladinskoj radnioj akciji u Novom Pazaru ovog ljeta.

 

 

 

S.Redžepefendić

Foto: Senad Župljanin