Rahić laž je da su moje riječi “Ili autonomija, ili smrt”, nije to način mog razmišljanja

582

Esad Rahić, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, demantovao je na svom Facebook profilu pisanje web sajta liste “Samoopredjeljenje”:

“Na sajtu liste “Samoopredjeljenje” www.sandzak.rs nedavno se pojavio pored moje fotografije naslov “ILI AUTONOMIJA, ILI SMRT!”. I pored činjenice da imam iskrene i prijateljske odnose sa vijećnicima liste “Samoopredjeljenje” u čijem sastavu ima puno vrsnih intelektualaca i fenomenalnih ličnosti među kojima je i uvaženi predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća gospodin Esad Džudžo, ipak moram izraziti neslaganje sa izvjesnim segmentima uređivačke politike ovog sajta koji nisu u skladu sa kodeksom poštovanja integriteta ličnosti ljudi čija se imena i fotografije pojavljuju na sajtu, a koji nisu vijećnici liste “Samoopredjeljenje”.

Najprije da naglasim da nikada nisam niti izgovorio, niti napisao sintagmu “ILI AUTONOMIJA, ILI SMRT!”. To nisu moje riječi, niti način mog razmišljanja i niko nema pravo da ih postavlja uz moju fotografiju. Nasuprot, moja razmišljanja idu potpuno drugojačijim smjerom. Za mene je najveća svetinja ljudski život. I niko nema pravo da se poigrava sa tuđim sudbinama i životima. O tuđem životu i smrti može odlučivati samo Stvoritelj.

S druge strane, moj stav o autonomiji Sandžaka nije istovjetan sa Inicijativom o specijalnom statusu Sandžaka. Pojam autonomija ima mnogo širi i raznovrsniji dijapazon i asortiman nego što se bukvalno shvata i tumači. Postoje različiti oblici i stepeni autonomije ili samouprave koji se međusobno bitno, ponekada i drastično razlikuju. Zanimljivo je da pri pomenu riječi autonomija predstavnici većinskog naroda i državne vlasti mnogo burnije i rigoroznije reagiraju, nego pri pomenu termina samouprava, mada su u pitanju riječi istog značenja.

Za mene je autonomija određen stepen samouprave izvjesne regije, gdje dolazi do izražaja spremnost države da kroz demokratski dijalog sa predstavnicima nesrpskih naroda i regija se izvrši decentralizacija zemlje i prenese značajna količina nadležnosti sa razine centralne vlasti na regionalni nivo. Naravno postoji kulturna, teritorijalna, politička i druge forme autonomija ili samouprava.

Ja Sandžak vidim u budućnosti kao povijesnu oblast sa svojim etničkim, vjerskim i kulturnim osobenostima u vidu savremene, moderne i ekonomski razvijene evropske regije sa značajnim stepenom i kapacitetom samouprave u okviru decentralizovane i demokratizovane Republike Srbije, čije će plodove, resurse i prednosti samouprave koristiti svi narodi koji nastanjuju ovu historijsku regiju.

Pri tom ne dovodim ni jednog trenutka u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije. Savremenu autonomnu ili samoupravnu evropsku regiju Sandžak vidim kao jednu od sličnih autonomnih ili samoupravnih regija u okviru decentralizovane Republike Srbije.

Naravno sve ranije izrečeno, kao i ovom prilikom je isključivo moj lični stav, a ne kolektivni stav liste “Vakat je”, jer vijećnici naše liste imaju potpunu slobodu u izražavanju i ispoljavanju svog mišljenja, ali smo istovremeno i vrlo disciplinirani u poštovanju i sprovođenju zajednički usvojenih i zauzetih stavova.

Kada su u pitanju zajednički stavovi naše liste mi to uvijek jasno i nedvosmisleno naglasimo i tada cijela lista bespogovorno i složno zalegne i stane iza takvog stava”, napisao je Esad Rahić, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.