Srbija / Taksistima 8.000 eura, državne subvencije za nova vozila

513

Vlada Srbije usvojila je uredbu po kojoj će taksisti moći da nabave nova vozila uz subvenciju države od po 8.000 euvra. Jedan od uslova je, međutim, da novo taksi vozilo mora imati vrijednost ne manju od 13.000 eura.

Vlada je donijela Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, u kojoj se navodi da će subvencija po jednom vozilu iznositi 8.000 eura.

Propisan je i niz uslova za dobijanje dotacije od države. Kako se navodi u Uredbi, vrijednost novog putničkog vozila čija se nabavka subvencioniše mora imati vrijednost ne manju od 13.000 eura. Također, pomoć iz budžeta se dodjeljuje za kupovinu automobila koji imaju “potpuno električni, hibridni ili pogon na komprimovani prirodni gas” ili “zadovoljavaju najmanje euro 6 standard u pogledu emisije izduvnih gasova”.

Uslov je i dostavljanje dokaza da je taksi prevoznik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da taj dug ne može da iznosi više do 500.000 dinara.

Da bi koristio subvenciju taksi prevoznik dužan je da prije njene isplate, plati iznos u vidi od najmanje 15 odsto od kupoprodajne cijene novog vozila na ime učešća za namenski kredit ili lizing.

Pravo nabavke novih vozila imaju taksi prevoznici koji obavljaju tu djelatnost najmanje godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a subevncionisana nabavka njihovih vozila sprovodiće se naredne tri godine.