Hafizi Kur'ana koji će donijeti moralnu renesansu, boljitak i prosporetet Sandžaku! Aladin Alić oličenje novih generacija!

1070

Svi mi starijih generacija koji se sjećamo kako se nekada živjelo u Sandžaku, imamo težak oblik žali za tim vremenima, i često sebe i narod podsjećamo “kako je nekad bilo”.

Svjedoci smo da je naš grad, i Sandžak uopšte, zadnje dvije decenije imao turbulentan period transformacija, koje su izazavale bipolarne modele ponašanja, različite moralne norme društva. Sve ove okolnosti bile su pogodne za stalno i ekstremno prisutne podjele po političkoj osnovi.
Bez obzira na devijacije i transoformacije koje su nas zadesile za ovo vrijeme i ponašanje koje je variralo patrijahalnog do nakaradnog, islam je u različitom intezitetu stalno bio prisutan kao jedini normativni akt, ali nedovoljno shvaćen i adekvatno primjenjen kod širih narodnih masa. To je izazavalo popratni efekat bumeranga kod minornih grupacija i pojavu ekstremizma i tekfirske ideologije usmjerene prema sopstvenom narodu.

Najgore je prošla generacije rođene 1990-tih pa do 2000-tih, koje su osjetile mali dio patrijahalnog uticaja, ali vihor kultulotoroških previranja ih je totalno oblikovao i dodatno zbunio, pa su dugo vremena tragali za svojim indetitetom.

Foto FB

Jedan od njih je i Aladin Alic (Ćaki), dijete rođeno u staro pazarskom naselju Jošanica, koji je Allahovom voljom sklopio svoju hatmu učenja Kur'ana napamet,postao hafiz u Medini, gradu Allahovog poslanika.
Muhafiz mu je bio Faris Dautović, a Kur'an je naučio za par godina. Molimo Allaha da podari svaki hair, njemu i njegovoj porodici, da Kur'an ucini zagovaračem za njega na Sudnjem danu i krunom njegovim roditeljima.
Upravo je on, kao oličenje ove generacije, i sav taj mladi naraštaj buduća nada za naš narod, da ćemo vratiti slogu jedinstva i opet postati narod sa moralnim vrijednostima.
autor S.Z.