Novi Pazar- “Avenija MB” će hvatati pse lutalice

Novi Pazar- “Avenija MB” će hvatati pse lutalice

1012

Javnog komunalnog preduzeća “Gradska čistoća” raspisala je tender za humano hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa na teritoriji Novog Pazara, posao je dobila beogradska kompanija “Avenija MB” . Jedna se firma javila na tender, i njihova ponuda je bila od 4,9 miliona dinara bez poreza na dodatu vrijednost. Tenderska komisija je ocijenila da je blagovremena i prihvatljiva nakon čega je predložila da “Gradska čistoća” sa njima zaključi ugovor.

“Avenija MB” će imati zadatak da u Novom Pazaru hvata pse lutalice, smješta i brine se o njima u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, a potom ih vrati na prvobitno mjesto hvatanja, evidentira ih, mikročipuje, vakciniše, steriliše.

Pojedina udruženja za zaštitu životinja optužuju za okrutno postupanje prema psima upravo kompaniju “Avenija MB” je i prošle godine pobijedila na tenderu “Gradske čistoće” za hvatanje pasa lutalica.

Izvor Radio Sto Plus