Novi Pazar: Stigle nove sadnice

627

Velik broj sadnica zasađenih ove godine su stvarna adaptacija pluća Novog Pazara. Bitan detalj ove akcije je edukacija i uključenje mladih kroz aktivnosti ORA “Laki Škrilj”, izviđači, većeg broja obrazovnih ustanova i drugih humanitarnih organizacija, što je ujedno i pokazatelj budućim generacijama kojim putem treba ići, a to je briga i zaštita našeg okoliša. I da se napravi plan pošumljavanja, to jest da svake godine može se zasaditi par hiljada sadnica.

Ove godine zasađeno je, ako zaračunamo ukupno sa ovim novim sadnicama do nove godine, prelazi brojku od preko 11.000 hiljada raznog drveća. Sadnice koje su došle jutros u Novi Pazar su lipa, smrča, jasen, javor, katalipa, šljiva i bor.