Od 15.jula do 1.avgusta ORA Ribariće 2019.

Od 15.jula do 1.avgusta ORA Ribariće 2019.

605

15.jula pa sve do 1.avgusta trjaće omladinske radne akcije Ribariće 2019.godine – odlučeno je na današnjem zasjedanju štaba. Ova akcija koja je predstavljena kao pilot projekat, biće uključeno oko 200 akcijaša raspoređenih u dvije smjene.

Na sjednici štaba formirane su i radne grupe sa jasno definisanim zaduženjima vezano za opremu, smještaj, prijavu učesnika, nabavku alata, kreveta i svega neophodnog za organizaciju društveno korisnog rada.
Osim toga formirane su i radne grupe za kulturno-zabavni program akcijaša brigadira, za turistički obilazak znamenitosti, za organizaciju sportskih aktivnosti, ali i radna grupa za informisanje, izradu biltena, zidnih novina i slično.  Učesnici Omladinske radne akcije Ribariće 2019. biće smješteni u OŠ Stefan Nemanja” odlučeno je na sjednici štaba.