Policijska tortura u Novom Pazaru

Policijska tortura u Novom Pazaru

913

Još su svježa sjećanja na devedesete godine, kada je po riječima bivšeg načelnika MUP-a, Suada Bulića, preko deset hiljada građana Sandžaka prošlo kroz policijsku torturu, ali nisu bili isključeni niti drugi oblici represalija od strane Miloševićevog režima prema cijelokupnom bošnjačkom korpusu. Sada policijska tortura nije u tolikom obliku zastupljena, ali se dešava relativno često u odnosu na ostali prostor Srbije(sjetimo se Sjenice prije par mjeseci).

Danas se u toku dana našoj redakciji javio Hasanović Benjamin i izjavio je da je sinoć od strane dežurne policijske patrole došlo do grubog kršenja ljudskih prava prema njegovom prijatelju, Dženanu Haznaderu. Onda nas je kasnije kontaktirao i Dženan, pa je dao sljedeću izjavu:

“Negdje oko 01:55 sam sjedio sa Hasanović Benjaminom, Begović Amelom i Šefkijom Kučevićem, kada je prišla policijska patrola i izvršila pretres, tom prilikom su kod mene našli britvu. Umjesto samo da sprovedu zakonsku proceduru, oni su me poveli u pravcu seoskog područja puta prema Raški (što se može utvrditi preko gprs-a mog mobilnog telefona). Onda su me izveli iz automobila i počeli tući, tom prilikom su mi napravili razne modrice i nagnječenja po tijelu, psovali mi tursku majku i to su radili bez prestanka sve dok im se nisam izoteo i pobjegao. Ovom prilikom vam dostavljam slike kao dokaz mog prebijanja, kao i slike i snimak same lokacije, na kojoj su me prebili. Naknadno ću vama dostaviti svu ljekarsku dokumentaciju o mojim povredama, takođe ću dokumentaciju dostaviti nevladinom sektoru za zaštitu ljudskih prava, podnijeti krivičnu prijavu MUP-u. A ako oni ne budu htjeli reagovati onda direktno i tužilaštvu. ”

Prema našem narodu mora profunkcionirati pravna država, ili se mi moramo samoorganizirati i preduzeti sve zakonom predviđene mjere!

Istine radi u vremenu torture, možemo reći u ranim oblicima čak i do dan danas, svaki režim je gledao kroz prste funkcioniranje sive ekonomije u Sandžaku, pa je u odnosu na druga područja ove države, ovdje cvjetao privatni biznis.

Ali, sa druge strane, tortura od strane pojedinaca, prevashodno upošljenika u MUP-u,nije riješavana kao problem i sve ostale nadlježne instiucije su zataškavale ovu problematiku. Sva borba za prava poniženih i prebijenih pojedinaca se svodila na borbu Sandžačkog odbora za ljudska prava, u kojem je prednjačila Semiha Kačar, i sve se završavalo na njenim skromnim dometima.

Ovom prilikom pozivamo da reaguju

  • predsjednika države, Aleksandra Vučića
  • političke partije
  • nevladin sektor
  • i nadlježne institucije

I da se utvrdi da li je došlo do zloupotrebe službenog položaja i prekoračenja ovlašćenja policajaca iz Interventne jedinice.

Mjesto prebijanja

 

Dostavljeni snimak, kao svjedočenje.