Posao za 500 Novopazaraca!

Posao za 500 Novopazaraca!

528

Gradonačelnik Nihat Biševac i direktor Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru Fahrudin Đekić uručili su polaznicima stručne prakse i korisnicima sredstava programa zapošljavanja ugovore kojim se obezbjeđuje podsticaj za radno angažovanje lica sa evidencije nezaposlenih. Ukupna vrijednost programa je oko 66 miliona dinara.

Gradonačelnik Nihat Biševac podsjetio je da Flijala NSZ, sa kojom Grad ima izuzetnu saradnju, jedna je od tri najuspješnije filijale u Srbiji.

Posebno treba istaći zalaganje direktora Fahrudina Đekića i njegovih saradnika, koji doprinose da se nezaposlenost u Novom Pazaru smanji. Grad svojim sredstvima, a u saradnji sa NSZ finansira određene programe u cilju zapošljavanja građana, nastojeći da smanji obim problema koji je prisutan u cijeloj zemlji, rekao je gradonačelnik Biševac.

Ugovori dodijeljeni danas dio su različitih programa, od samozapošljavanja, stručne prakse i novozapošljavanja do programa javnih radova.

Ugovorima je obuhvaćeno preko 500 ljudi koji su dobili posao. Do kraja godine nas kroz dodatne programe očekuju radna mjesta za još jedan broj nezasposlenih lica. U rješavanju ovog pitanja priznanje treba odati i domaćim poslodavnima koji zapošljavaju nove snage, pružajući priliku mladim, često fakultetski obrazovanim ljudima bez radnog iskustva.

Preko programa stručne prakse veliki broj mladih načini prve profesonalne korake, donoseći potom odluku o tome da li će nastaviti saradnju sa poslodavcem ili pokrenuti sopstveni posao, zaključio je gradonačelnik Nihat Biševac.

Izvor: Sandžak danas/ Indeksonline.rs