VIŠE DOMAĆINSTAVA UGROŽENO! Novi snimci uživo: Banjska, Raška, Trnavica, Jošanica, Deževska(video, foto)

611

Usljed obilnih padavina došlo je do izlivanja rijeka u naseljima Šutenovac i Trnava. Gradonačelnik obilazi kritična područija, uključeni su svi resursi!

Još uvjek kontroliran sliv rijeka Raške, Banjske i Deževske!

Naselje Lug!

Lug

Lug

 

Gradonačelnik obilazi kritična područija, uključeni su svi resursi!

Za razliku od pritoke Jošanice, rijeka Raška u slivu i donjem toku još uvjek stabilna!

Trnavica je kritična na više mjesta!

Hotel Vrbak!

Donji tok rijeke Raške!

Foto galerija