Evlija Čelebija o Novom Pazaru

Evlija Čelebija o Novom Pazaru

1321

Kroz Yeni Pazar Evlija Čelebija prolazilo je tri puta a ovaj grad detaljno je opisan u jednom navratu.
Čelebija detaljnije opisuje Pazar od ostalih gradova zbog važnosti šehera.
U gradu se nalazi predstavnik spahija Porte, janjičarski serdar, tržni nadzornik, bazdar, muftija, predstavnik šerifa i harački poverenik. Grad se nalazi na mestu spajanja tri vilajeta u kom protiče sedam reka pa je zemlja vlo plodna.
U gradu je bilo 40-50 mahala i 23 džamije, 11 osnovnih škola plus po jedna škola uz svaku džamiju, kao i pet medresa od kojih su samo dve majstorske građevine, zapisuje Čelebija. U gradu ima i veliki broj česama sa čistom vodom koje se sve snabdevaju razvedenom vodom iz reke Baška – t.j. Raška , koja protiče kroz ovu varoš ispred Drvene ćuprije, nalazi se na južnoj strani. Ona izvire iz jednog jezera u polju Pešter u nahijama grada Bihora u Albaniji. Zatim se uliva u rijeku Ibar. Zatim se ona pod istim imenom uliva u rijeku Jošanicu. I rijeka Trnovica se takođe uliva u rijeku Jošanicu. Četiri velika rukava iz rijeke Baške-Raške razlivaju se po vinogradima i vodenicama varoši, da jedan rukav ide dalje u bašče i ograđene bostane. Dolje niže sjedinjuje se tih sedam rijeka, pa se na beogradskom drumu ulivaju u Moravu.

Čelebija kaže da je bilo i dosta hanova, akako se u tim hanovima roba iz Indije, Arabije i Persije može kupiti za bescenje. Čelebija piše kako u gradu ima 3000 kuća i hiljadu sto dućana, što bi bio jedan dućan na svake tri kuće. Zbog povoljne klime, piše Čelebija, narod je ovde jak i otporan pa su čak i stogodišnjaci čili i rumeni. Pisao je da se u okolini Pazara uzgaja 35 vrsta krušaka i 48 vrsta jabuka.

Postoji devet česama, iz kojih teče voda čista kao vrelo života. Sve te vode razvedene su iz rijeke Raške. U čaršiji i na pazaru nalazi se još 40 česama koje su podigli dobrotvori za duše mučenika sa Kerbele koji su poginuli od žeđi.

Javna kupatila – hamami. — Postoje dva hamama. Voda, zrak i zgrada Starog hamama su prijatni i divni. I zgrada Novog hamama je također lijepa.

Javne kuhinje – ‘imareti. — Postoje dva imareta. Hrana u Gazi Isa-begovom imaertu dijeli se besplatno gospodi i sirotinji.

Crkve. — Ima ukupno sedam srpskih i latinskih crkava, a nema franačkih, židovskih i mađarskih bogomolja.

Dodatak opisu grada Novog Pazara. — Ovaj grad graniči se sa tri kadiluka, pa je uobičajeno da pazarnim danima u sedmici trojica kadija dođu na jedno mjesto, tako da je varoš podjeljena jurisdikciono na trojicu kadija. Prvo je kadija bosanskog sandžakka, zatim kadija Trgovišta pa kadija Brvenika. I ovaj kadija spada među bosanske kadije. Ova trojica kadija dođu (ovamo), a kako je prirodno da se u ovoj varoši nađe i kadija ove varoši, to se tako na jednom mjestu sastanu četvorica kadija.
Budući da se izgrađivao od Fatihovog vremena, on je sada postao znamenit šeher pod imenom Novi Pazar (Yeni Pazar). To je ugledan kadiluk s rangom kadiluka od 100 akči. Njegov subaša je građanski upravnik (Hakim-i örf). Tu se nalazi predstavnik spahija Porte (sipa kethüdasi), janjičarski serdar, tržni nadzornik, baždar, muftija (šeyhu-l-islam), predstavnik šerifa (nekibu-l-ešraf) i harački povjerenik (harac ağasi).
Evlija Celebija
Izvor:portali