Islamska zajednica najveći proizvođač maslina u Crnoj Gori

1031

Bar je jedno od najstarijih naseljenih mjesta u Crnoj Gori. Oko njega su koplja lomili mnoge vojske i osvajači. 1571. godine pada u ruke Osmanlijamama, nakon čega dobija obrise islamskog grada.

Grad poznat po maslinama i međuvjerskoj toleranciji po količini vakufa bio je na četvrtom mjestu u bivšoj Jugoslaviji. Uprkos oduzetoj imovini, barski vakuf i danas raspolaže s više od 3.000 stabala maslina. To ih čini najvećim posjednikom maslinovih stabala u ovoj zemlji.

Maslinu, posebnu biljku spomenutu u Kur'anu, muslimani Bara generacijama su uvakufljavali. Islamska zajednica sada radi na obnovi maslinjaka. Zasađeno je desetine novih stabala. Parcele se uređuju i čiste. Rezultati ovog predanog rada bivaju predstavljeni na manifestaciji “Mjesec vakufske masline”.

Prvi vakuf u vidu maslinjaka nastao je 1571. godine. Danas maslinjaci predstavljaju najveće materijalno bogatstvo Islamske zajednice Crne Gore.

Izvor: Preporod.info