U posljednja 24h nije bilo preminulih u Regionalnom Covid centru Novi Pazar

108

Prema podacima koji su na današnji dan Štabu za vanredne situacije dostavili Regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i ZZJNP stanje na dan 16. jul 2020 je sljedeće:

Ukupno hospitalizovanih pacijenata 248
Broj novih prijema: 8
Broj otpusta: 18
Broj transportovanih pacijenata: 0
Broj pacijenata na respiratorima: 9
Broj pacijenata na high-flow: 14
Broj preminulih: 0
Ukupan broj pregleda u Covid ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 316
U Domu zdravlja urađene su sljedeće analize:
Laboratorijskih analiza: 146
Rendgena pluća: 151
Seroloških (brzih) testova iz krvi: 108 od čega je 53 bilo pozitivan
PCR testova 30

Broj hospitalizovanih pacijenata po odjeljenjima je:
Infektivno odjeljenje: 19
Palijativno odjeljenje: 7
Grudno odjeljenje: 37
ORL: 20
Dječije odjeljenje: 25
Interno odjeljenje: 96
Intenzivna nega: 9
Poljska bolnica: 28
UKUPNO: 241