(VIDEO) Novi Pazar: Požar na automobilu u haremu Hadži-Mehove džamije

992

Novi Pazar: U haremu Hadži-Mehove džamije izbio je požar na automobilu. Ova džamija nalazi se na 2,5 kilometra od centra grada, imam ove džamije je Sead-ef. Islamović, a ovaj džemat je osnivao nevladinu organizaciju “Put sredine”, koja ne pripada nijednoj islamskoj zajednici.