Ekologija na bošnjački način?!

843

Nigdje na cijelom svijetu nema čistji avlija, a manje brige za zajedničkim okolišom. Ovaj naš hal se može najbolje uočiti kada se šeta pored pazarskih rijeka, gdje mještani bez ikakavih moralnih načela i odgovornosti bacaju smeće na obalama rijeka. Prilog ovoj našoj priči je i snimak na kome se vidi kako rijeka Jošanica nedaleko od centra Novog Pazara nosi veliku količinu smeća. Ovo nije uobičajeno stanje ove rijeke, ali događa se da prilikom većih padavina, onda rijeka nadođe i ponese đubre sa obala.

Ovaj prizor je nastao verovatno jer se negdje stvorio “čep” đubreta i da ga je voda pogurala, oslobodila i rasula sada kada je zbog kiša nadošla. Juče je stanje Jošanice i izgled podsjetilo na Kalkutu, koja se smatra najzagađenijim velikim gradoom u Indiji.

Na otkrivanju i sankcionisanju neodgovornih građana radi komunalna inspekcija Novog Pazara, ali i u lokalnoj samoupravi kažu da i oni kubure sa manjkom ljudstva. Kažu da bi problem, djelimično, bio riješen kada bi nadlježno ministarstvo dozvolilo da se formira Komunalna policija, koju ovaj grad od preko 120.000 stanovnika godinama čeka.

Komunalci: Opslužujemo 70 odsto teritorije

Direktor Javnog komunalnog preduzeća “Gradska čistoća” Emin Omerović kaže da su oni, uz podršku lokalne samouprave, drugih preduzeća i ustanova, nedavno završili veliku akciju čišćenja Novog Pazara tokom koje je otkriveno i očišćeno nekoliko divljih deponija, od kojih su neke bile i na obalama rijeka.

– Naš osnovni zadatak je prikupljanje i odnošenje smeća i mi opslužujemo do 70 odsto teritorije Novog Pazara. Nemamo dovoljno ljudstva, a to i nije naša djelatnost, da osmatramo i sprečavamo ljude da bacaju otpad u rijeke. Međutim, kada otkrijemo takvo nešto, mi redovno podnosimo prijave, a u međuvremenu možemo samo da apelujemo na naše sugrađane da otpad odlažu u kontejnere – priča Omerović.

Izgled Jošanice nakon obilnih padavina

Izvor Sandzak Danas/blic