Sve više djece u Novom Pazaru ima poremećaj u govoru

1214

Govorni razvoj kod djece: Kvaliteta ili kvantiteta?

U današnjem digitalnom dobu gdje su ekrani postali neizostavni dio svakodnevice, mnogi stručnjaci upozoravaju na izazove s kojima se suočavaju mlađe generacije, naročito kada je riječ o razvoju govora i komunikacije. Djeca koja nisu izložena adekvatnoj komunikaciji s okolinom često osjećaju frustraciju i ljutnju. Njihov način izražavanja se mijenja i sve više se oslanjaju na gestikulaciju umjesto verbalne komunikacije.

Ali može li se razvoj govora kod djece stvarno mjeriti brojem riječi koje znaju ili je to više o načinu na koji ih koriste?

Rana dijagnostika: ključ uspjeha

Stručnjaci naglašavaju važnost rane dijagnostike i prevencije, posebno kod djece u dobi od 3 do 5 godina. “U toj fazi razvoja, djetetov govor i komunikacijske vještine se brzo razvijaju. Ako uočimo bilo kakve nepravilnosti, trebali bismo što prije intervenirati”, kaže jedan od logopeda.

Utjecaj tehnologije na komunikaciju

Dok tehnologija donosi mnoge beneficije, ona također ima i svoju tamnu stranu. Prema mnogim logopedima, tradicionalna komunikacija između roditelja i djece sve više je zamijenjena interakcijom s modernim tehnologijama. “Vidimo mnogo djece koja više vremena provode pred ekranima nego razgovarajući s članovima obitelji. Ovo može dovesti do zakašnjenja u razvoju govora”, dodaje logoped.

Kada započeti s terapijom?

Ako roditelji primijete promjene u govoru ili komunikacijskim vještinama svog djeteta, savjetuje se da što prije potraže stručnu pomoć. Blagovremeno otkrivanje problema i pravovremena terapija mogu ne samo ukloniti postojeće smetnje u govoru, već i spriječiti potencijalne neugodnosti koje bi dijete moglo doživjeti u okolini, vrtiću ili školi.

Zaključak

Dok broj riječi može biti jedan od indikatora razvoja govora, kvaliteta komunikacije i način na koji dijete koristi riječi igraju ključnu ulogu. U današnjem tehnološki naprednom društvu, od ključne je važnosti pružiti djeci potrebne resurse i podršku kako bi se osigurao njihov zdrav govorni i komunikacijski razvoj.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.